علت لرزش هیوندای ورنا چیست؟

علت لرزش هیوندای ورنا چیست؟

علت لرزش هیوندای ورنا چیست؟این مساله میتواند به چند عامل بازگردد.بارز ترین علل این مشکل,معیوب بودن دسته موتور است که اگر با تعویض این قطعه مشکل برطرف نشود دلیلش تاب برداشتن فلایویل موتور است که باید آن را تعویض کرد.در غیر این صورت شل بودن تسمه نیز از دیگر عوامل آن است که با سفت کردن آن مشکل لرزش هیوندای ورنا رفع میشود.

گپ و گفتگو

1 گپ
برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شویدmajid mohseni
26 اردیبهشت 1395 ساعت 22:03

خدمات پس از فروش هیوندای ورنا
معایب هیوندا ورنا
معایب ورنا
هیوندا ورنا جدید
مشخصات هیوندا ورنا
بررسی هیوندای ورنا
هیوندا ورنا اتوماتیک
لرزش هیوندا ورنا
لرزش فرمان هیوندا ورنا