سیستم AFS در خودروهای جدید چیست؟

سیستم AFS در خودروهای جدید چیست؟

AFS سیستم تطبیقی روشنایی جلو است.این سیستم به گونه ای عمل می‌کند که به محض اطلاع از پیچش فرمان و سرعت خودرو , انحنای مسیر را پیش بینی کرده و دقیقاً مسیری را که خودرو در آن به حرکتش ادامه خواهد داد روشن می‌کند.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید