مصرف سوخت در خودروهای تک دیفرانسیل بیشتر است یا دو دیفرانسیل؟

مصرف سوخت در خودروهای تک دیفرانسیل بیشتر است یا دو دیفرانسیل؟

مصرف سوخت در خودروهای تک دیفرانسیل کمتر است.زیرا وزن کمتری دارد اما دلیل مصرف سوخت بیشتر خودروهای دو دیفرانسیل به دو دلیل است: طراحی اتاق خودرو و سیستم انتقال قدرت که در این نوع خودروها با وجود میل گاردان وزن خودرو افزایش پیدا می‌کند و همین امر موجب افزایش مصرف سوخت در خودروهای دو دیفرانسیل می‌شود.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید