سیستم HSW چیست؟

سیستم HSW چیست؟

HSW مخفف Heated Steering Wheel یا همان گرم‌کن فرمان است که در فصول سرد, اقدام به گرم کردن دست راننده می‌کند تا نیازی نباشد راننده با استفاده از بخاری خودرو, دست خود را گرم کند که منجر به بروز حادثه شود.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید