چرا با گازسوز کردن خودروهایی چون پژو 405 سرسیلندر خودرو زود خراب میشود؟

چرا با گازسوز کردن خودروهایی چون پژو 405 سرسیلندر خودرو زود خراب میشود؟

علت خرابی زودهنگام سرسیلندربه خصوص در خودروهای گاز سوز , سوخت نامرغوب و بد کیفیت است چرا که در سوخت گاز CNG گوگرد زیادی وجود دارد و این گوگرد به دلیل اینکه تصفیه نمیشود و خودروهای داخلی قادر به فیلتر کردن آن نیستند گوگرد وارد شده به سیلندر هنگامی که در پشت سوپاپ ها قرار میگیرد باعث میشود جای سوپاپ ها گشاد شود و به مرور زمان و طی کارکرد زیاد سوپاپ هارا معیوب میکند.

در نتیجه سرسیلندر نیاز به تعمیر یا تعویض دارد که خرابی زود هنگام را در پی دارد.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید