دلیل لرزش اتاق سمند در دور موتور پایین چیست و چرا با گاز دادن بهتر میشود؟

دلیل لرزش اتاق سمند در دور موتور پایین چیست و چرا با گاز دادن بهتر میشود؟

علت اینکه اتاق خودرو در اوایل استارت و در دورموتورهای پایین لرزش داشته باشد به خرابی دسته موتور ها مربوط میشود.اگر دسته موتور معیوب شده باشد موتور در دورهای پایین لرزش دارد که این لرزش را نمیتوان کنترل کرد و به بدنه خودرو منتقل شده و باعث لرزش اتاق میشود.

با تعویض دسته موتور ها این عیب برطرف می‌شود.البته خودروهای با موتور تکنولوژی پایین به علت عدم استفاده از تکنولوژی جدید در سیستم جرقه زنی و سیستم سوخت رسانی خودرو , کمی با لرزش کار می‌کند و این عامل در این خودروها متأسفانه هنوز برطرف نشده است.

گپ و گفتگو

1 گپ
برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شویدمحمد اصغری
6 اردیبهشت 1395 ساعت 11:41

لرزش موتور سمند علت لرزش موتور سمند لرزش اتاق سمند علت لرزش اتاق خودرو علت لرزش موتور لرزش ماشین هنگام حرکت علت لرزش موتور در دور آرام لرزش خودرو در حالت درجا لرزش ماشین در حالت ایستاده علت لرزش ماشین درجا