آیا استفاده از بخاری در خودرو مانند کولر گرفتن به موتور فشار وارد میکند؟

آیا استفاده از بخاری در خودرو مانند کولر گرفتن به موتور فشار وارد میکند؟

عملکرد سیستم گرمایش ( بخاری ) خودرو به گونه ای است که موتور هنگام روشن شدن و پس از مدتی کارکرد دمایش افزایش میابد , به همین علت از گرمای موتور برای سیستم گرمایش در خودرو استفاده میشود.

این سیستم دارای فن دمنده به داخل کابین یا اتاق خودرو است که فقط از سیستم برق خودرو استفاده می‌کند و هیچ آسیب یا فشاری به موتور وارد نمی‌شود.در سیستم کولر به علت تأمین نیروی موردنیاز از موتور , به موتور خودرو فشار وارد می‌شود.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید