فرهنگ رانندگی چیست؟چگونه بدون ترس رانندگی کنیم؟

فرهنگ رانندگی چیست؟چگونه بدون ترس رانندگی کنیم؟

فرهنگ رانندگی چیست؟فرهنگ رانندگی در دنیا یکی از مهم ترین ابزارها برای کنترل ترافیک در کلانشهرها به حساب میاید.درحالی که بدرفتاری و پرخاشگری یکی از عواملی است که موجب میشود یک تصادف ساده منجر به ایجاد ترافیک چند کیلومتری شود و حتی زمینه را برای درگیری فیزیکی مهیا می کند.

یکی از نکاتی که میتوان در مورد فرهنگ صحیح رانندگی گفت این است که آینه به آینه و سیر به سپر خودروهای دیگر حرکت نکنیم. به بیان دیگر باید رانندهای متین، محتاط و قانونمند باشیم و از ایجاد فضایی که ممکن است رانندگان دیگر را تحریک کند، بپرهیزیم.

یکی از مواردی که در رانندگی ایرانیان دیده نمی شود، فرهنگ عذرخواهی است. اگر در رانندگی مرتکب خلاف و اشتباهی می شوید، چه خوب است بلافاصله از دیگران بابت این رفتار خود عذرخواهی کنید، این مورد میتواند از بسیاری از درگیری ها جلوگیری کند و همچنین مانع ایجاد ترافیک خواهد شد. در این میان باید از تصمیم گیری شتاب زده در رانندگی نیز بپرهیزیم و به هر ترتیب آرامش خود را حفظ کنیم. ذکر این نکته ضروری است که راننده قانونمند در هر شرایطی قانون را رعایت و ضمن حفظ آرامش خود با احتیاط رانندگی می کند.

یکی از مواردی که در فرهنگ رانندگی این روزها در شهر مهم تلقی میشود این مورد است که بین خطوط برانیم و تلفن همراه را نیز هنگام رانندگی حذف کنیم. حتی فرهنگ رانندگی و رعایت آن برای عابران هم باید مهم باشد. شهروندان عزیز وقتی چراغ عابر پیاده قرمز است حقوق رانندگان را رعایت کنید و بایستید , رعایت فرهنگ برای همه واجب است حتی شما ...

درمقاله بعدی یاد میگیریم که چگونه بدون ترس رانندگی کنیم

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید