راه کار های پیشرفت در صنعت قطعه سازی

راه کار های پیشرفت در صنعت قطعه سازی

راه کار های پیشرفت در صنعت قطعه سازی.رئيس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی معتقد است دولت با ایجاد تعرفه گمرکی برای ورود خودروهای خارجی، کمک زیادی به صنعت خودرویی داخلی کرد اما باید با تقویت بنیه مالی این صنعت و ارائه تسهیلات با سود مناسب، امکان رقابت تولیدات این صنعت با رقبای خارجی را فراھم کند۔

 ابوالقاسم آروند با اشاره به اینکه امروز صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران نیازمند نوسازی است، اظهار کرد: احیای این صنعت نیازمند تامین مالی است تا بتواند ماشین آلات را بروزرسانی کند. وی در ادامه بر لزوم ادغام قطعه سازان کوچک در صنعت قطعه سازی پرداخت و گفت: ادغام قطعه سازان کوچک ضمن کاهش هزینه تولید، ورود به بازارهای رقابتی را برای قطعه سازان آسان تر خواهد کرد. وی تصریح کرد: با تجمیع قطعه سازان کوچک علاوه بر کاهش هزینه در واحدهای قطعه ساز شرایط و بستر لازم برای حضور مجموعه های قطعه سازی به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.

 

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید