کامپیوتر سفری ساندرو چیست؟

کامپیوتر سفری ساندرو چیست؟

کامپیوتر سفری ساندرو چیست؟حتما برای شما هم پیش امده که در زمان خرید خودروی ساندرو با واژه کامپیوتر سفری آشنا شده باشید.کامپیوتر سفری ساندرو دقیقا همان کامپیوتر سفری ال 90 میباشد که دکمه کنترل آن بر روی دسته برف پاک کن است.

از طریق کامپیوتر سفری ساندرو شما میتوانید به اطلاعاتی نظیر : مصرف سوخت لحظه ای و مقدار بنزین موجود در باک و مقدار پیماش مسیر بر حسب کیلومتر با بنزین داخل باک و میانگین سرعت و ... دسترسی داشته باشید.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید