آشنایی با بیمه نامه شخص ثالث

آشنایی با بیمه نامه شخص ثالث

آشنایی با بیمه نامه شخص ثالث

در این پست توضیحی راجع به ویژگی های بیمه نامه شخص ثالث می دهیم.

پوشش های بیمه شخص ثالث بر سه دسته تقسیم بندی می شود.

به گزارش وب سایت جوکار; بیمه شخص ثالث یکی دیگر از  بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیان‌های بدنی و یا مالی می‌شوند؛

 

پوشش های بیمه شخص ثالث بر سه دسته تقسیم بندی می شود.

خسارت مالی:

عبارت است از خسارت‌های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق(تحت مالکیت)شخص ثالث.

هر زیان‌دیده ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به‌استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی شود.

خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت + دیه نقص عضو + هزینه درمان می باشد.

خسارت سرنشین:

بیمه نامه سرنشین خودرو مخصوص افرادی می باشد که در موقع حادثه در اتومبیل می باشند.

 

 

خطرات مورد تعهد

در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:

1- تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه

2-خسارت‌هایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

3-پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث  شامل دیه و آرش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)

4-جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.

5- جبران خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث

خطرات خارج از تعهد

موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است:

1. خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه

2.خسارت‌های وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه

3.خسارت‌های مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

4.خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم

5.خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.

گپ و گفتگو

برای شرکت در گفتگو باید وارد حساب کاربریتان شوید