تعرفه ی آگهی ها

تعرفه آگهی خودرو | تعرفه استفاده از ابزارهای تبلیغاتی

نمايشگاه ها

بنر تبلیغاتی
قرار گرفتن کاور نمایشگاه به عنوان بنر در صفحات سایت
  • صفحه اصلیبنر تبلیغاتی نمایشگاه در صفحه اصلی قرار میگیرد
  • آگهی خودروبنر تبلیغاتی نمایشگاه در صفحه مشاهده آگهی خودرو قرار میگیرد
  • جستجوی آگهیبنر تبلیغاتی نمایشگاه در صفحه جستجوی آگهی خودروها قرار میگیرد

اعتبار بنر : یک هفته

|

قیمت : 1,000 ریال

مراکز خدمات

بنر تبلیغاتی
قرار گرفتن کاور نمایشگاه به عنوان بنر در صفحات سایت
  • صفحه اصلیبنر تبلیغاتی مرکز خدمات در صفحه اصلی قرار میگیرد
  • آگهی خودروبنر تبلیغاتی مرکز خدمات در صفحه مشاهده آگهی خودرو قرار میگیرد
  • جستجوی آگهیبنر تبلیغاتی مرکز خدمات در صفحه جستجوی آگهی خودروها قرار میگیرد

اعتبار بنر : یک هفته

|

قیمت : 1,000 ریال