قیمت صفر کیا اپتیما

نمودار قیمت

154,000,000 ریال
147,000,000 ریال
146,500,000 ریال
145,000,000 ریال