قیمت صفر کیا سراتو 2000

نمودار قیمت

138,719,000 ریال
116,000,000 ریال
112,000,000 ریال