قیمت صفر کیا سراتو 2000

نمودار قیمت

113,500,000 ریال
113,000,000 ریال
112,000,000 ریال