قیمت صفر کیا سراتو 2000

نمودار قیمت

123,000,000 ریال
120,000,000 ریال
119,500,000 ریال