قیمت صفر خودرو ها

اطلاع رسانی قیمت صفر بروز خودرو ها

تویوتا

Toyota

تویوتا هایلوکس دو کابین بلند
2015 نمایندگی - بنزینی - دو دیفرانسیل - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
156,000,000 ریال
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند
2015 شخصی - بنزینی - دو دیفرانسیل - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
145,000,000 ریال
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند
2016 نمایندگی - بنزینی - دو دیفرانسیل - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
165,000,000 ریال
تویوتا هایلوکس دو کابین بلند
2016 شخصی - بنزینی - دو دیفرانسیل - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
183,000,000 ریال
تویوتا یاریس هاچ بک
تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
114,000,000 ریال
تویوتا یاریس هاچ بک
تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
115,000,000 ریال
تویوتا کمریGLX
S.SPL - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
178,000,000 ریال
تویوتا کمریGLX
S.SPL - فول - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
179,500,000 ریال
تویوتا کمریGLX
اتاق جدید - SSPL - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
190,000,000 ریال
تویوتا یاریس صندوقدار
تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
110,000,000 ریال
تویوتا یاریس صندوقدار
تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
112,000,000 ریال
تویوتا کرولاXLI
Exclusive - با نویگیشن - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
120,000,000 ریال
تویوتا کرولاXLI
ساده - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
117,500,000 ریال
تویوتا کرولاXLI
ساده - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
119,000,000 ریال
تویوتا کرولاXLI
Exclusive - با نویگیشن - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
123,500,000 ریال
تویوتا کرولاGLI
تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
134,500,000 ریال
تویوتا کرولاGLI
فول - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
133,000,000 ریال
تویوتا راو 4
ساده - دو دیفرانسیل - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
178,000,000 ریال
تویوتا راو 4
تیپ 3 - دو دیفرانسیل - تحویل 30 روزه
۲۲ مهر ۱۳۹۴
214,500,000 ریال
تویوتا راو 4
تیپ 2 SPL - رنگ سفید
۲۲ مهر ۱۳۹۴
195,000,000 ریال
تویوتا راو 4
تیپ 3 VXR - دودیفرانسیل
۲۲ مهر ۱۳۹۴
209,500,000 ریال
تویوتا راو 4
تیپ 2 SPL - تحویل فوری
۲۲ مهر ۱۳۹۴
194,000,000 ریال
تویوتا راو 4
ساده - دودیفرانسیل - تحویل فوری
۱۷ مهر ۱۳۹۴
180,000,000 ریال