قیمت صفر خودرو ها

اطلاع رسانی قیمت صفر بروز خودرو ها

کیا

Kia

کیا سورنتو
2016 نمایندگی - شرکتی - اتوماتیک
۲۸ مهر ۱۳۹۴
218,000,000 ریال
کیا سورنتو
2015 نمایندگی - شرکتی - اتوماتیک
۲۸ مهر ۱۳۹۴
212,000,000 ریال
کیا اپتیما
2015 شخصی - فول وارداتی - رادار
۲۸ مهر ۱۳۹۴
147,000,000 ریال
کیا اپتیما
2016 شخصی - فول وارداتی - رادار
۲۸ مهر ۱۳۹۴
160,000,000 ریال
کیا اپتیما
2016 نمایندگی - شرکتی - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
168,000,000 ریال
کیا اپتیما
2015 نمایندگی - شرکتی - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
153,000,000 ریال
کیا سراتو کوپه
2015 نمایندگی - اتاق جدید - 2.0 لیتر - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
120,000,000 ریال
کیا سراتو کوپه
2016 نمایندگی - اتاق جدید - 2.0 لیتر - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
136,500,000 ریال
کیا کارنز
2015 نمایندگی - اتاق جدید - اتوماتیک - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
135,000,000 ریال
کیا کارنز
2016 نمایندگی - اتاق جدید - اتوماتیک - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
145,000,000 ریال
کیا اسپورتیج
2015 نمایندگی - فول وارداتی
۲۸ مهر ۱۳۹۴
153,000,000 ریال
کیا اسپورتیج
2016 نمایندگی - فول وارداتی
۲۸ مهر ۱۳۹۴
168,000,000 ریال
کیا اسپورتیج
2015 شخصی - فول - تحویل فوری
۲۸ مهر ۱۳۹۴
150,000,000 ریال
کیا اسپورتیج
2016 شخصی - فول - تحویل فوری
۲۸ مهر ۱۳۹۴
159,000,000 ریال
کیا پیکانتو
نمایندگی - اتوماتیک - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
71,000,000 ریال
کیا پیکانتو
شخصی - اتوماتیک - تحویل فوری
۲۸ مهر ۱۳۹۴
70,000,000 ریال
کیا سراتو 2000
2015 نمایندگی - اتاق جدید - اتوماتیک - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
116,000,000 ریال
کیا سراتو 2000
2016 نمایندگی - اتاق جدید - اتوماتیک - تحویل 30 روزه
۲۸ مهر ۱۳۹۴
125,000,000 ریال
کیا سراتو 2000
2015 شخصی - اتاق جدید - اتوماتیک - تحویل فوری
۲۸ مهر ۱۳۹۴
112,000,000 ریال
کیا سراتو 2000
2016 شخصی - اتاق جدید - اتوماتیک - تحویل فوری
۲۸ مهر ۱۳۹۴
123,000,000 ریال