قیمت صفر خودرو ها

اطلاع رسانی قیمت صفر بروز خودرو ها

هیوندای

Hyundai

هیوندای i20
2015 نمایندگی - شرکتی
۳۰ مهر ۱۳۹۴
77,400,000 ریال
هیوندای i20
2015 شخصی - تحویل فوری
۳۰ مهر ۱۳۹۴
76,500,000 ریال
هیوندای i40
2015 نمایندگی - شرکتی - صندوقدار
۳۰ مهر ۱۳۹۴
154,000,000 ریال
هیوندای i40
2015 شخصی - صندوقدار - تحویل فوری
۳۰ مهر ۱۳۹۴
151,500,000 ریال
هیوندای i40 استیشن
2015 نمایندگی - شرکتی
۳۰ مهر ۱۳۹۴
162,000,000 ریال
هیوندای جنسیس
2015 نمایندگی - اتاق جدید - شرکتی
۳۰ مهر ۱۳۹۴
279,855,000 ریال
هیوندای ix35
2015 نمایندگی - شرکتی - فول - 10 ایربگ
۳۰ مهر ۱۳۹۴
163,250,000 ریال
هیوندای ix35
2015 شخصی - فول - 10 ایربگ - تحویل فوری
۳۰ مهر ۱۳۹۴
144,000,000 ریال
هیوندای سوناتا
2015 نمایندگی - شرکتی - فول - رادار - اتاق جدید
۲۹ مهر ۱۳۹۴
158,000,000 ریال
هیوندای سوناتا
2015 شخصی - فول - رادار - اتاق جدید - تحویل فوری
۲۹ مهر ۱۳۹۴
154,500,000 ریال
هیوندای النترا
2015 نمایندگی - شرکتی - فول
۲۹ مهر ۱۳۹۴
113,000,000 ریال
هیوندای النترا
2015 شخصی - فول - تحویل فوری
۲۹ مهر ۱۳۹۴
111,000,000 ریال
هیوندای اکسنت
2015 نمایندگی - شرکتی
۲۹ مهر ۱۳۹۴
93,600,000 ریال
هیوندای اکسنت
2015 شخصی - تحویل فوری
۲۹ مهر ۱۳۹۴
87,000,000 ریال